ANUNȚ !!!

Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate