ANUNȚ!!! Graficul organizării și desfășurării ieșirilor în primării perioada 22-august-30 septembrie curent, elaborat în contextul implimentării Conceptului ”Ziua Contribuabilului”