Convocarea ședinței extraordinare a Consiliului sătesc Sireți din 01 noiembrie 2022