Anunț public privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului, a activității planificate