Ședința de constituire a consiliului sătesc Sireți 27.11.2023 ora 15:00

Dragi locuitori ai s. Sireți!

Vă aducem la cunoștință faptul, că la data de 27 noiembrie 2023 ora 15:00, în sala de ședințe a primăriei Sireți, va avea loc ședința de constituire a consiliului sătesc Sireți, conform rezultatelor alegerilor generale din 05 noiembrie 2023.
În temeiul Legii nr.436/2006, articolul 17, ședințele consiliului local sunt publice, pentru a asigura transparența procesului decizional.

Ordinea de zi a ședinței de constituire este conform Regulamentului – Cadru privind constituirea și funcționarea consiliilor locale și raionale.

Sperăm la o conlucrare eficientă și roditoare pe parcursul următorilor 4 ani de mandat!