Cum se implementează proiectele de dezvoltare a localității Sireți și care este rolul societății civile în acest proces?

Rolul societății civile în implementarea proiectelor de dezvoltare a localităților este unul esențial și facilitează procesul de transparență a deciziilor autorităților locale.

Acest subiect a fost abordat în cadrul unei mese rotunde organizate de ALDA Moldova, vineri 02 februarie, împreună cu Primăria Sireți, în cadrul proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană (European Union in the Republic of Moldova) și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert” (Friedrich Ebert Stiftung Moldova).

Evenimentul a avut scopul de a prezenta raportul „Monitorizarea proiectelor de dezvoltare a satului Sireți cu participarea cetățenilor și a altor părți interesate: premise pentru implementarea mecanismului de bugetare participativă”, elaborat de ALDA Moldova, care reflectă monitorizarea bugetului alocat proiectelor de dezvoltare în satul Sireți pentru perioada 2021-2023.

În cadrul întrunirii, Viorica Tudos, director ALDA Moldova, a prezentat o imagine de ansamblu  asupra resurselor alocate conform bugetelor aprobate și proiectele implementate, precum și evaluarea eficienței și eficacității colaborării între autoritățile publice locale, cetățeni și altor părți interesate. Totodată, a fost remarcat efortul autorităților locale de atragere a fondurilor pentru dezvoltarea localității și mobilizarea cetățenilor în rezolvarea problemelor comunitare.

Analiza datelor reflectă o dinamică complexă în implementarea proiectelor de dezvoltare a satului Sireți în perioada 2019 – 2023. Sinergia dintre actorii comunitari și creșterea capacităților Primăriei, prin suplinirea funcțiilor publice de a atrage investiții, a sporit numărul proiectelor implementate. Cu toate acestea, Raportul evidențiază provocările cu care se confruntă Primăria la implementarea proiectelor, dificultatea de a prognoza atragerea de granturi sau investiții, care depind de factori externi și în același timp, de planificarea strategică națională pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea infrastructurii și serviciilor publice.

Perioada analizată accentuează o discrepanță între bugetul aprobat, precizat și executat a localității, ceea ce denotă dificultatea autorităților locale de planificare pe termen lung și influențarea indicatorilor financiari. Explicația pentru această concluzie însă, rezidă în perioada analizată, când necesitățile apărute în urma identificării priorităților urgente în localitate, datorate crizelor în sănătate și domeniul energetic, au configurat datele economice. Primăria Sireți a aprobat Regulamentul de Bugetare Participativă în noiembrie 2022, însă prioritățile localității, nu au permis aplicarea cadrului procedural și respectarea metodologiei, pentru implementarea autentică a bugetării participative.

Raportul evidențiază multitudinea de proiecte implementate cu suportul cetățenilor, gradul înalt de responsabilitate socială și activism civic. Participarea voluntară și contribuția financiară a locuitorilor la proiectele de dezvoltare a localității, a fost cultivată și susținută de Primărie din anul 2019, iar din inițiativa societății civile a fost înregistrată AO Asociația de Băștinași „Sirețenii de Pretutindeni”. Constituirea acestei asociații a fost un pas important în consolidarea comunității și a diasporei, a format un cadru organizat și facil de reprezentare a cetățenilor și colaborare cu autoritățile locale, centrale, dar și cu organizații internaționale.

 

Conform precizărilor făcute de Leonid Boaghi, Primarul satului Sireți, în cadrul mesei rotunde, procesul planificării și executării bugetului este unul foarte complex, iar la etapa inițială se aprobă doar cheltuielile de bază, așa cum prevede legislația națională. Primăria Sireți implementează o multitudine de proiecte care vin să răspundă la necesitățile cetățenilor, dar cel mai mare impediment este birocrația și legislația neconformă. La anumite etape pentru realizarea proiectelor, cetățenii sunt dispuși să participe, însă potrivit Legii cu privire la Achizițiile Publice, procesul devine birocratic, primăria este acuzată de tergiversarea procesului, iar proiectele se implementează cu întârziere, ceea ce trezește neîncrederea locuitorilor. Cu toate acestea, Primăria Sireți depune în continuare eforturi pentru informarea cetățenilor, cea mai eficientă cale fiind adunările publice cu grupurile interesate. Primarul a concluzionat că efortul de atragere a investițiilor în satul Sireți, din 2019 până în prezent, s-a soldat cu proiecte implementate și investiții în valoare de peste 82 mil. lei.

Recomandările izvorâte din Raport se referă la facilitarea implementării mecanismului de bugetare participativă și realizarea proiectelor conform Regulamentului aprobat.

Prin crearea unei Coaliției Locale pentru Participare Bugetară în satul Sireți, formată din reprezentanți ai diverselor sectoare – asociativ, privat, cetățeni, instituții locale, se va asigura o reprezentare echitabilă a intereselor comunității în procesul de bugetare participativă.

Revizuirea Regulamentului privind implementarea programului de bugetare participativă, va juca un rol activ în audierile publice și în argumentarea necesității alocării de fonduri pentru bugetarea participativă. Se recomandă elaborarea și publicarea rapoartelor narative pe pagina web a Primăriei, care să includă informații privind realizarea proiectelor cu participarea cetățenilor, contribuțiile, donațiile și investițiile atrase. Pagina web a Primăriei este depășită și necesită a fi reconfigurată pentru a asigura transparența activității și navigarea facilă a utilizatorilor, precum și vizibilitatea anunțurilor cu privire la consultările publice.

Informații detaliate, găsiți în Raport.

Raport ALDA_Moldova

Raportul de monitorizare bugetară „Monitorizarea proiectelor de dezvoltare a infrastructurii satului Sireți cu participarea cetățenilor și a părților interesate” este elaborat de „ALDA” Moldova, în cadrul Proiectului „Societatea Civilă pentru Integrarea Europeană”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundația „Friedrich Ebert”, este implementat de Centrul Analitic Independent Expert-Grup, în calitate de partener principal, în parteneriat cu Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE), AO Institutum Virtutes Civilis (IVC) și Fundația „Friedrich Ebert”