”Nerespectarea modului stabilit de ardere a deșeurilor industriale, de construcție, a biodeșeurilor, a deșeurilor municipale și de altă natură se sancționează!

În atenția locuitorilor satului Sireți. Odată cu începerea lucrărilor de prelucrare a terenurilor  se întețesc cazurile de ardere a resturilor vegetale, care uneori scapă de sub control, aducând mari prejudicii mediului.

Inspecția pentru Protecția Mediului Strășeni Vă aduce la cunoștință, că începând cu 22.04.2022, au intrat în vigoare noile modificări ale Codului Contravențional al Republicii Moldova și anume art.154 alin. 11 care prevede: ”Nerespectarea modului stabilit de ardere a deșeurilor industriale, de construcție, a biodeșeurilor, a deșeurilor municipale și de altă natură se sancționează cu amendă de la 200 u.c. (10000 lei) la 300 u.c. (15000 lei) aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, cu amendă de la 600 u. c. (30000 lei) la 800 u.c.(40000 lei) aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea de dreptul de a desfășura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

De aceea avertizăm public toți locuitorii satului Sireți, despre neadmiterea arderii resturilor de deșeuri de orice natură și de a respecta legislația de mediu pentru a nu fi nevoiți să aplicăm legislația.