Ședința ordinară a consiliului local din 17.05.2024 ora 15:00

Dragi locuitori ai s. Sireți!

Vă anunțăm, că în conformitate cu prevederile art.16 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia publică locală, prin Dispoziţia primarului s. Sireţi nr. 42 din 10.05.2024 se convoacă Consiliul sătesc în şedinţă ordinară, la data de 17.05.2024 cu începere de la ora 15.00 în incinta Primăriei Sireți.

Cu ordinea de zi și proiectele de decizii puteți face cunoștință în fișierul de mai jos.

De asemenea vă reamintim, că conform prevederilor art.17 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia publică locală,  ședinţele consiliului local sunt publice.

Ordinea de zi si proiecte de decizii CL03 din 17.05.24