Patrimoniul Public

Planul de Gestionare a Patrimoniului Public APL Sireți (2021-2024) a fost aprobat prin Decizia CL nr. 1/12 din 22.02.2022 și detaliază scopurile, structura, cadrul, procesele şi rezultatele gestionării strategice a activelor din portofoliul de proprietăți al autorității publice locale.

Plan_GPP_APL_Sireti

Expunerea grafică a informației privind dinamica și ponderea veniturilor APL înregistrate în perioada 2017 – august 2021  din GPP la nivel local sunt prezentate în următoarea Figură:

Pentru mai multe detalii vizualizați Harta:

Harta Patrimoniului public UAT Sireti