Primăria satului Sireți, anunță Consultări Publice la Proiectul de Gestionare a Patrimoniului Public APL Sireți pentru anii 2021-2024.   Sugestiile și propunerile pot fi expediate: E_mail: clsireti@gmail.com, Telefonic: (+373) 237 71 496 / (+373) 237 71 191; Verbal la Primăria Sireți – specialistului pentru reglementări a regimului funciar; până pe data de 24.12.2021. Planul de sugestii a fost realizat […]

  În conformitate cu prevederile art.16 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia publică locală, Vă aducem la cunoştinţă, că prin Dispoziţia primarului s.Sireţi   nr.   126  din  30 noiembrie  2021  se convoacă Consiliul sătesc în şedinţă  ordinară,  la data de  10  decembrie 2021 , cu începere de la ora 18.00,  în incinta Primăriei Sireţi […]

Zece localități din Republica Moldova vor găzdui dezbaterile publice pe subiectul reformei administrativ-teritoriale ”Turul de informare: Dialog pentru transformare” – cu acest generic se lansează campania de informare și dezbateri publice privind reforma administrativ-teritorială, organizată în zece localități ale țării de către programul Comunitatea Mea. Startul campaniei va fi dat pe 2 decembrie, în comuna […]

Stimați colegi, stimați sâteni, onoratâ asistențâ ! Astăzi voi prezenta spre audierea publică proiectul Bugetului Local pentru anul 2022. Aceasta este o temă de o importanță majoră pentru comunitatea noastră, aici pot fi propuneri de adoptarea bugetului sau propuneri de modificari ale taxelor locale etc, fiecare poate să-și exprime punctul său de vedere, privind subiectele […]

SPRE ATENŢIA CETĂŢENILOR satului Sireti! Doriţi ca viaţa localităţii să se schimbe? Doriţi să vă exprimaţi opiniile? Vă invităm la data de 19 noiembrie 2021, ora 14:00 în incinta Sălii de ședințe a Primăriei s. Sireti AUDIEREA PUBLICĂ a proiectului Bugetului pentru anul 2022 Vă invităm la o participare activă şi eficientă   SPRIJINUL D-STRĂ […]

https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-executarea-bugetului-local-pentru-anul-2018-224060.html https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-executarea-bugetului-local-pentru-anul-2019-490147.html https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-executarea-bugetului-local-pentru-anul-2020-683894.html

https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-raportul-primarului-ssirei-privind-starea-economic-social-i-de-mediu-a-satului-sitei-n-anul-2018-224033.html https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-raportul-primarului-ssirei-490138.html https://actelocale.gov.md/ral/act/cu-privire-la-raportul-primarului-ssirei-privind-activitatea-primriei-pentru-anul-2020-683873.html

!!! PROIECT  EUROPEAN  LA  SIREȚI Pe 23 septembrie 2021, în sala de ceremonii Imperial, a avut loc conferința de lansare a proiectului cod 1HARD/3.1/86 „Dezvoltarea infrastructurii – motor al cooperării socio – economice în comuna Tulucești, județul Galați și comuna Sireți, raionul Strășeni”. Proiectul este finanțat de către Uniunea Europeană, prin Programul Operațional Comun România […]

Prin prezentul anunț Primăria Sireți anunță prelungirea termenului de depunere a dosarelor pentru funcția de director la grădinița nr. 1 ,,Andrieș,, conform Regulamentului cu privire la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției de director în instituțiile de învățământ general, până pe data de 15 septembrie 2021 ora 15.00.  Dosarele se pot depune electronic sau […]

Primăria s. Sireți, r. Strășeni, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției de : director al instituției publice de învățământ preșcolar- Grădinița de copii nr. 1 ,,Andrieș,, .  La funcţia de director al instituţiei de învăţămînt general poate candida persoana care întruneşte cumulativ următoarele condiţii: 1) deţine cetăţenia Republicii Moldova; pot face excepţie de la această condiţie […]

Apel de propuneri accesează granturi de până la 200 000 MDL

Ai o inițiativă sau idee ce ți-ai dori să o realizezi? Inițiativa sau ideai ta poate contribui la dezvoltarea antreprenoriatului local sau amenajarea infrastructurii locale și reducerea poluării mediului? Atunci te invităm să aplici pentru finanțare în cadrul Apelului „Bazinul Lacului Ghidighici” pentru sprijinirea dezvoltării rurale, 2021”. GAL Bazinul Lacului Ghidighici, care activează în localitățile […]

Grupul de acțiune locală „Bazinul Lacului Ghidighici” a fost creat în baza implementării abordării europene LEADER (acronim din limba franceză care înseamnă „Legăturile dintre acțiunile pentru dezvoltarea economiei rurale”) în cadrul proiectului „Activități USAID LEADER” în Moldova, finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în cadrul inițiativelor rurale LEADER/CLLD la nivel local și cofinanțat […]

În legătură cu situația pandemică din acest an , faptul că copiii nu au avut  posibilitatea să frecventeze  instituțiile de învățământ  preșcolar, Primăria Sireți și-a propus să nu suspende activitatea grădinițelor in luna iunie-iulie. Însă ultima perioadă se înregistrează o frecvență foarte slabă. Dacă frecvența va continua să fie slabă, vom pune la discuții suspendarea […]

Agenția Națională Pentru Siguranța Alimentelor Dispoziție cu privire la comerțul pe teritoriul s.Sireți

Conform datelor Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în legătură cu avertizarea meteorologică cu privire la căderea ploilor, izolat cu averse puternice (>15 l/m2). Centrul Hidrologic Prognozează, pe data de 11 iunie 2021, formarea scurgerilor intensive pe pante cu risc de inundații locale.   Administrația Publică Locală, agenții economici, în subordine cărora se află lacuri de acumulare, […]

Primăria satului Sireți anunță audieri publice cu privire la proiecte de decizie pentru ședința Consiliului Local din 28 mai 2021

În conformitate cu prevederile art.16 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia publică locală, Vă aducem la cunoştinţă, că prin Dispoziţia primarului s.Sireţi   nr. 51  din  24.05.2021  se convoacă Consiliul sătesc în şedinţă  extraordinară,  la data de  28.05.2021, cu începere de la ora 16.00 în incinta Primăriei Sireți. Se propune următoarea ordine de zi: […]

Primăria satului Sireți anunță audieri publice cu privire la proiecte de decizie pentru ședința Consiliului Local din 19 aprilie 2021

În conformitate cu prevederile art.16 al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006, privind Administraţia publică locală, Vă aducem la cunoştinţă, că prin Dispoziţia primarului s.Sireţi   nr.   14  din  19.02.2021  se convoacă Consiliul sătesc în şedinţă  extraordinară,  la data de  19 aprilie 2021 , cu începere de la ora 18.00,  în incinta Primăriei Sireţ Se propune următoarea […]

Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General pentru Situații de Urgență Direcţia generală prevenție VĂ INFORMEAZĂ ! Statistica incendiilor din ultimii ani arată că în Republica Moldova, se înregistrează un număr sporit de arderi necontrolate ca urmare a acțiunilor de igienizare a terenurilor, precum şi aprinderii ilicite a vegetaţiei uscate. În unele cazuri, cetățenii […]

Informația Agenției teritoriale Centru a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină referitor la unele aspecte din Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, nr. 256/2020   Agenția teritorială Centru a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) Vă aduce la cunoștință faptul că, până la data de 31 martie 2021, inclusiv, sunt […]

ANUNŢ cu privire la desfăşurarea concursului privind ocuparea funcţiei de Administrator al ÎM SalubSireți  pe o perioadă de 5 ani

ANUNŢ cu privire la desfășurarea concursului privind ocuparea funcției de Administrator al ÎM SalubSireți  pe o perioadă de 5 ani Având în vedere Dispoziția Primarului satului Sireți nr. 20 din 18 martie 2021 Cu privire la organizarea concursului pentru funcția de administrator al ÎM SalubSireti, Decizie 4/11 din 27.02.2021 Cu privire la abrogarea deciziei nr. 7/4 din […]